içkin

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU

içkin

TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
içkin: İçeriye müteallik, dahili, deruni.

TTü +gIn

 

Not: Eğer iç- fiilinden türetilmemiş ise, +gIn fiil ekinin ada eklenmesi, 19. yy için şaşırtıcıdır.


28.12.2015
içre

<< ETü içre içte, içeride <? ETü +rA

içtihat

Ar ictihād إجتهاد z [#chd iftiˁāl VIII msd.] 1. çalışıp çabalama, gayret gösterme, 2. hukukta yeni yol açma Ar cahada جَهَدَ zgayret etti

içtima

Ar ictimāˁ إجتماع z [#cmˁ iftiˁāl VIII msd.] toplanma, toplantı, topluluk Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

içtimaiyat

Ar ictimāˁī إجتماعى ztopluluğa ait +āt

içtinap

Ar ictināb إجتناب z [#cnb iftiˁāl VIII msd.] yabancılama, kaçınma Ar canaba جَنَبَ zyüzünü döndürdü, yabansadı