içerle|mek

<< ETü dış zıddı, dahil

iç|mek

<< ETü iç- sıvı içmek

içer|mek

TTü içeri

içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
içerlemek: Kızmak. Mahbese girmek.

TTü içeri +lA-

 içeri

Benzer sözcükler: içerlenmek


05.11.2013
içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU

içkin

TTü +gIn

içre

<< ETü içre içte, içeride <? ETü +rA