husus

huruç

Arapça χrc kökünden gelen χurūc خروج z "çıkma, yükselme, çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

huruf

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥurūf حُروف z "harfler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarf حَرْف z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

husar

Macarca huszár "başıbozuk süvari, akıncı" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Sırpça χusar хусар z "akıncı, korsan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır.

husul

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥuṣūl حُصُول z "üreme, oluşma, elde edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "üredi, elde edildi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

husumet

Arapça χṣm kökünden gelen χuṣūma(t) خصومة z "düşmanlık, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "çatıştı, karşı geldi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

husus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
oğlan bazargānlar χusūsından söz söylemedi

Köken

Arapça χṣṣ kökünden gelen χuṣūṣ خصوص z "1. bir şeyin veya birinin payına düşme, ayrılmış olma, özel olma, 2. ayrıcalık, özellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı, ayırdetti, pay etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Anlamca bağlantılı olan #χṣṣ "ayırdetme" ve #ḥṣṣ "pay verme" kökleri ortak bir Sami kökünden gelmiş olmalıdır. Karş. Akatça χaṣāṣu "pay etme, ikiye ayırma", İbranice #χṣṣ חצץ ve #χṣh חצה "bölme, pay etme".

Benzer sözcükler

hususan, hususi, hususiyet


24.08.2017
husye

Arapça χṣy kökünden gelen χuṣya(t) خصية z "testis" sözcüğünden alıntıdır.

huş

Farsça ġūş غوش z "akça ağaç veya kayın, betula" sözcüğünden alıntıdır.

huşu

Arapça χşˁ kökünden gelen χuşūˁ خشوع z "tevazu, alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşaˁa خشع z "tevazu ve saygı gösterdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

huşunet

Arapça χşn kökünden gelen χuşūna(t) خُشُونة z "sertlik, haşinlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşuna خَشُنَ z "kaba saba idi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

hutbe

Arapça χṭb kökünden gelen χuṭba(t) خُطبة z "formel konuşma, söylev, Cuma günü camide yapılan söylev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خَطَبَ z "nutuk söyledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.