husul

hurma

Farsça χurmā خرما z "yemiş, özellikle taze hurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça χormag "yemiş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χordan, χor "yemek" sözcüğünden türetilmiştir.

hurra

Fransızca hourra "tezahürat bağırışı" sözcüğünden alıntıdır.

huruç

Arapça χrc kökünden gelen χurūc خروج z "çıkma, yükselme, çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

huruf

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥurūf حُروف z "harfler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarf حَرْف z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

husar

Macarca huszár "başıbozuk süvari, akıncı" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Sırpça χusar хусар z "akıncı, korsan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır.

husul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ḥuṣūl bulmak (...) ḥuṣūle gelmek

Köken

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥuṣūl حُصُول z "üreme, oluşma, elde edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "üredi, elde edildi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

husule gelmek


17.02.2018
husumet

Arapça χṣm kökünden gelen χuṣūma(t) خصومة z "düşmanlık, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "çatıştı, karşı geldi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

husus

Arapça χṣṣ kökünden gelen χuṣūṣ خصوص z "1. bir şeyin veya birinin payına düşme, ayrılmış olma, özel olma, 2. ayrıcalık, özellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı, ayırdetti, pay etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

husye

Arapça χṣy kökünden gelen χuṣya(t) خصية z "testis" sözcüğünden alıntıdır.

huş

Farsça ġūş غوش z "akça ağaç veya kayın, betula" sözcüğünden alıntıdır.

huşu

Arapça χşˁ kökünden gelen χuşūˁ خشوع z "tevazu, alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşaˁa خشع z "tevazu ve saygı gösterdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.