husar

huri

Arapça ḥwr kökünden gelen ḥūr veya ḥūrī حورية z "İslam inancında cennette bulunan güzel kadın" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça hurūst "güzel-yüzlü, güzel biçimli" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hu-raoḏa sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "güzel" ve Avesta (Zend) dilinde raoḏa- "yetişme, büyüme, şekil, endam" sözcüklerinin bileşiğidir.

hurma

Farsça χurmā خرما z "yemiş, özellikle taze hurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça χormag "yemiş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χordan, χor "yemek" sözcüğünden türetilmiştir.

hurra

Fransızca hourra "tezahürat bağırışı" sözcüğünden alıntıdır.

huruç

Arapça χrc kökünden gelen χurūc خروج z "çıkma, yükselme, çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

huruf

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥurūf حُروف z "harfler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarf حَرْف z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

husar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Hussard [Fr.]: Macaristan süvari askeri, husar.

Köken

Macarca huszár "başıbozuk süvari, akıncı" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Sırpça χusar хусар z "akıncı, korsan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için korsan maddesine bakınız.

Ek açıklama

Macarca husz "yirmi" sözcüğüyle ilgili değildir. Almanca Husar, Fransızca hussard biçimleri Macarcadan alınmıştır.


21.08.2014
husul

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥuṣūl حُصُول z "üreme, oluşma, elde edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "üredi, elde edildi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

husumet

Arapça χṣm kökünden gelen χuṣūma(t) خصومة z "düşmanlık, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "çatıştı, karşı geldi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

husus

Arapça χṣṣ kökünden gelen χuṣūṣ خصوص z "1. bir şeyin veya birinin payına düşme, ayrılmış olma, özel olma, 2. ayrıcalık, özellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı, ayırdetti, pay etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

husye

Arapça χṣy kökünden gelen χuṣya(t) خصية z "testis" sözcüğünden alıntıdır.

huş

Farsça ġūş غوش z "akça ağaç veya kayın, betula" sözcüğünden alıntıdır.