hulk

höyük

Oğuzca öyük "yığma tepe, tümsek" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *örük biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ör- "yığmak, yükseltmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

hubris

İngilizce hubris "aşırı ve trajik sonuçları olan kibir" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰúbris ύβρις z "küstahlık, haddini tecavüz etme" sözcüğünden alıntıdır.

hububat

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥubūb حبوب z "tahıl taneleri, tahıllar" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥabba(t) حبّة z "tane, özellikle tahıl tanesi veya tohum" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hudut

Arapça ḥdd kökünden gelen ḥudūd حدود z "sınırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadd حدّ z "sınır" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hukuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥuḳūḳ حقوق z "haklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hulk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
pes bu kez sordum bularuŋ χulḳını [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χulḳ: aχlaḳ, χuy, tabiˁat, seciye.

Köken

Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خُلْق z "yaradılış, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خَلَقَ z "yarattı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

ahlak


04.11.2017
hulul

Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, yolculuğa ara verme, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "kondu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

hulus

Arapça χlṣ kökünden gelen χulūṣ خلوص z "1. temizlik, dürüstlük, 2. dürüstlük gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa "arı ve temiz idi, arındı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

humbara

Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kūb veya χumb "küp" sözcüğünden türetilmiştir.

humma

Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "hastalık ateşi, sıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "kızdı, ısındı" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

humor

Fransızca ve İngilizce humour "1. ruh hali, özellikle neşeli ruh hali, 2. espri, mizah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince (h)umor "1. nem, rutubet, 2. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince (h)umere "nemli ve ıslak olmak" sözcüğünden +or ekiyle türetilmiştir.