hubris

höpür

onom gürültüyle içme sesi

hörgüç

<< ETü örküç deve sırtındaki tümsek ETü ör- yükselmek, belirmek (geçişsiz fiil) +(g)Uç

höst

ünl hayvan kovma ünlemi

hötöröf

?

höyük

<< ETü-O öyük yığma tepe, tümsek << ETü *örük ETü ör- yığmak, yükseltmek +Uk

hubris

[ Ekşi Sözlük, 2002]
Hubris: kendini beğenmişlik, küstahlık, haddini bilmemek. yunan trajedisinde sonunda kişiyi kendi yıkımına götüren bir densizlik düzeyine varan hırs.

İng hubris aşırı ve trajik sonuçları olan kibir EYun ʰúbris ύβρις zküstahlık, haddini tecavüz etme

Not: Szémerenyi Yunanca sözcüğün Hititçeden alıntı olduğunu savunur (JHS 94, 154). Pokorny sf. 477 ve 1103, Hintavrupa anadilinden bileşik bir ad varsayar. Chant sf. 1150 her iki görüşü reddeder.


11.12.2015
hububat

Ar ḥubūb حبوب z [#ḥbb fuˁūl çoğ.] tahıl taneleri, tahıllar +āt Ar ḥabba(t) حبّة ztane, özellikle tahıl tanesi veya tohum

hudut

Ar ḥudūd حدود z [#ḥdd fuˁūl çoğ.] sınırlar Ar ḥadd حدّ z [t.] sınır

hukuk

Ar ḥuḳūḳ حقوق z [#ḥḳḳ fuˁūl çoğ.] haklar Ar ḥaḳḳ حقّ z [t.]

hulk

Ar χulḳ خُلْق z [#χlḳ fuˁl msd.] yaradılış, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

hulul

Ar ḥulūl حلول z [#ḥll fuˁūl msd.] 1. konma, durma, yolculuğa ara verme, 2. ruhun bedene girmesi Ar ḥalla حلّ zkondu