hostel

horoz

Farsça χurōs veya χrōs خروس z "tavuğun erkeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen χrōs sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χrōstan "bağırmak, çağırmak" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde χraos- "a.a., ağıt yakmak" fiili ile eş kökenlidir.

horozbina

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hortla|mak

χort "horlama sesi, aniden çıkma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

hortum

Arapça χrṭm kökünden gelen χurtūm خُرْتُوم z "hayvan burnu, özellikle gergedan ve fil burnu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça χṭm kökünden gelen χaṭm خَتم z "hayvan burnu, kuş gagası" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥṭm kökünden gelen ḥūrṭamā חורטמא z "burun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ḥṭm kökünden gelen ḥarṭūm חרטום z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir.

host

İngilizce host "1. konuk ağırlayan, evsahibi, 2. network üzerinde hizmet veren bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰósti-poti-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰósti-s "yabancı, konuk" kökünden türetilmiştir.

hostel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1961]
Genç turistlerin ucuz bir şekilde geceleyebilmelerini sağlayan gençlik hostelleri (youth hostels) şehrimizde yoktur.

Köken

İngilizce hostel "konukevi, özellikle gençler için ucuz konukevi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca hostel "konukevi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince hospitale "konukevi, seyyah ve hastaların barınması için yapılan hayrat, zaviye" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için host maddesine bakınız.


22.12.2014
hostes

İngilizce hostess "konuk ağırlayan (kadın), ev sahibesi" sözcüğünden alıntıdır.

hoş

Farsça ve Orta Farsça χʷoş veya χoş خوش z "güzel, sevimli, memnun edici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χoşnūd "memnun" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

hoşaf

Farsça χʷoşāb خوشآب z "«tatlı su», şerbet, komposto" sözcüğünden alıntıdır.

hoşamedi

Farsça χʷoş āmadī "hoş geldiniz" deyiminden alıntıdır.

hoşbeş

Farsça χōş bāşad خوش باشد z "«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü" deyiminden evrilmiştir.