horon

hor1

Fa/OFa χʷār خوار zalçak, aşağı, hakir (Kaynak: McK 95.)

hor2

onom genizden kalın ses

hora

Yun χorá χορά z [çoğ.] rakslar Yun χorón raks, horon

horanta

Fa χorande خورنده zyiyen Fa χordan, χor yemek +anda

hormon

Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı (İlk kullanım: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) EYun ʰormáō ὁρμάω zazdırmak, galeyana getirmek

horon

[ Codex Cumanicus, 1303]
ballo - Fa. ragsi [raksî] - Tr: koron horos [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
kefere gibi χoros deperek (...) kuç kucağ olup χoros tepüp kuşak kuşağa yapışup χora depme semāˁı iderler

Yun χorós χορός ztoplu yapılan raks, horon << EYun χorós χορός z1. raks, dans, 2. raks ederek şarkı söyleyen topluluk, koro, 3. raks yeri, oyun alanı

Not: +on eki muhtemelen Yunanca sözcüğün akkuzatif halini (χορόν) belirtir. Diğer olasılık, lehçelerde sözcüğün nötr halinin (χορόν) kullanılıyor olmasıdır. Çoğul χορά biçiminin varlığı, ikinci olasılığı destekler. • Yaygın kanıya göre Yunanca sözcük esasen "avlu" anlamına gelen Lat hortus ile eşkökenlidir. Chant sf. 1270 etraflıca tartıştığı bu tezi yetersiz bulur.

Bu maddeye gönderenler: hora, koro (haraç, koreografi)


10.12.2015
horoskop

Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal § EYun ʰōra ὡρα zzaman, devre, çağ (<< HAvr *i̯óh₁-r-eh₂ (*i̯ṓ-r-ā) ) EYun skopéō σκοπέω zgözetlemek, seyretmek

horoz

Fa χurōs/χrōs خروس ztavuğun erkeği << OFa χrōs a.a. OFa χrōstan bağırmak, çağırmak ≈ Ave χraos- a.a., ağıt yakmak

horozbina

?

hortla|mak

onom χort horlama sesi, aniden çıkma sesi +lA-

hortum

Ar χurtūm خُرْتُوم z [#χrṭm] hayvan burnu, özellikle gergedan ve fil burnu (≈ Ar χaṭm خَتم z [#χṭm] hayvan burnu, kuş gagası ) Aram ḥūrṭamā חורטמא z [#ḥṭm] burun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası ≈ İbr ḥarṭūm חרטום z [#ḥṭm] burun