hor2

hop

"sıçrama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hoparlör

Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.)

hoppa

hop veya hoppa "çocuk sıçratma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

+hor

Farsça χor veya χʷār خوار/خور z "yiyen, tüketen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χordan, χor خوردن, خوار z "yemek, içmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷar- sözcüğü ile eş kökenlidir.

hor1

Farsça ve Orta Farsça χʷār خوار z "alçak, aşağı, hakir" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: McK 95.)

hor2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: horlamak [ Lugat-i Halimi, 1477]
buχesten [Fa.]: Uyuyan kişi χorlamak Türkiye Türkçesi: horul horul [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χorul χorul χorlayıp uyumak Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
Mışıl mışıldan fosur fosura, fosur fosurdan horul horula kadar çek dur anam uyku.

Köken

"genizden kalın ses" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için hır maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

horhor, horlamak, horul, horuldamak, horultu


18.09.2017
hora

Yeni Yunanca χorá χορά z "rakslar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca χorón "raks, horon" sözcüğünün çoğuludur.

horanta

Farsça χorande خورنده z "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χordan, χor "yemek" fiilinden +anda ekiyle türetilmiştir.

hormon

Fransızca ve İngilizce hormone "canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰormáō ὁρμάω z "azdırmak, galeyana getirmek" fiilinden türetilmiştir.

horon

Yeni Yunanca χorós χορός z "toplu yapılan raks, horon" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "1. raks, dans, 2. raks ederek şarkı söyleyen topluluk, koro, 3. raks yeri, oyun alanı" sözcüğünden evrilmiştir.

horoskop

Fransızca ve İngilizce horoscope "bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰōra ὡρα z "zaman, devre, çağ" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯óh₁-r-eh₂ (*i̯ṓ-r-ā) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" sözcüklerinin bileşiğidir.