hor1

homur

"öfkeli söylenme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hop

"sıçrama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hoparlör

Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.)

hoppa

hop veya hoppa "çocuk sıçratma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

+hor

Farsça χor veya χʷār خوار/خور z "yiyen, tüketen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χordan, χor خوردن, خوار z "yemek, içmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷar- sözcüğü ile eş kökenlidir.

hor1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hakir" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
arıġ boldı = alçaġ boldı = nākes boldı = χor boldı horlamak [ Codex Cumanicus, 1303]
horlarmen - despicio [hor görürüm] hor görmek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χor görmek, χor tutmak: Despicere, spernere.

Köken

Farsça ve Orta Farsça χʷār خوار z "alçak, aşağı, hakir" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: McK 95.)

Benzer sözcükler

hor görmek, horlamak, horlanmak, horluk


06.11.2018
hor2

"genizden kalın ses" Ses yansımalı sözcüktür.

hora

Yeni Yunanca χorá χορά z "rakslar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca χorón "raks, horon" sözcüğünün çoğuludur.

horanta

Farsça χorande خورنده z "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χordan, χor "yemek" fiilinden +anda ekiyle türetilmiştir.

hormon

Fransızca ve İngilizce hormone "canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰormáō ὁρμάω z "azdırmak, galeyana getirmek" fiilinden türetilmiştir.

horon

Yeni Yunanca χorós χορός z "toplu yapılan raks, horon" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "1. raks, dans, 2. raks ederek şarkı söyleyen topluluk, koro, 3. raks yeri, oyun alanı" sözcüğünden evrilmiştir.