hoppa

homongolos

Latince homunculus "adamcık, simya literatüründe laboratuvarda yaratılan minyatür canlı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince homo "adam, insan" sözcüğünün küçültme halidir.

homoseksüel

Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1869 Karl Maria Kertbeny, Avust. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir.

homur

"öfkeli söylenme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hop

"sıçrama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hoparlör

Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.)

hoppa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "şımarık genç" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Edirnekapusundan taşra çıkıp gün yüzü görmemiş lapadan hoppa ve zirzop bedχuy çelebiler. [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
taşra Türkīsinde çocuğu hobbaca eylemek taˁbir olunur Türkiye Türkçesi: hoppala [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hoppala: Çocuk sıçratma nidası.

Köken

hop veya hoppa "çocuk zıplatma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hop maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

hoppadak, hoppadanak, hoppala


24.07.2021
+hor

Farsça χor veya χʷār خوار/خور z "yiyen, tüketen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χordan, χor خوردن, خوار z "yemek, içmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷar- sözcüğü ile eş kökenlidir.

hor1

Farsça ve Orta Farsça χʷār خوار z "alçak, aşağı, hakir" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: McK 95.)

hor2

"genizden kalın ses" Ses yansımalı sözcüktür.

hora

Yunanca χorá χορά z "rakslar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca χorón "raks, horon" sözcüğünün çoğuludur.

horanta

Farsça χorande خورنده z "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χordan, χor "yemek" fiilinden +anda ekiyle türetilmiştir.