homur

homofobi

İngilizce homophobia "eşcinsel düşmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

homojen

Fransızca homogène "aynı cinsten olan, mütecanis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomogenḗs ὁμογενής z "aynı ırk veya soydan olan, akraba" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı" ve Eski Yunanca génos γένος z "soy, ırk" sözcüklerinin bileşiğidir.

homolog

Fransızca homologue "eş anlamlı (sözcük), eş biçimli (geometrik şekil)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomólogos ὁμόλογος z "eş-söz, eş-oran" sözcüğünden alıntıdır.

homongolos

Latince homunculus "adamcık, simya literatüründe laboratuvarda yaratılan minyatür canlı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince homo "adam, insan" sözcüğünün küçültme halidir.

homoseksüel

Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1869 Karl Maria Kertbeny, Avust. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir.

homur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
homurdanmak: Öfke ile söylenmek. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
otomobil canavarlarının homurtuları arasında [ Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1928]
Ananın homur homur homurdanmalarının farkında değil miyim sanki?

Köken

"öfkeli söylenme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için hım maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

homurdamak, homurtu


14.08.2017
hop

"sıçrama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hoparlör

Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.)

hoppa

hop veya hoppa "çocuk zıplatma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

+hor

Farsça χor veya χʷār خوار/خور z "yiyen, tüketen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χordan, χor خوردن, خوار z "yemek, içmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷar- sözcüğü ile eş kökenlidir.

hor1

Farsça ve Orta Farsça χʷār خوار z "alçak, aşağı, hakir" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: McK 95.)