holmiyum

hol

İngilizce hall "büyük kapalı mekân, salon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hallō "büyük kapalı mekân, salon, oylum" biçiminden türetilmiştir.

hol(o)+

Fransızca ve İngilizce holo+ "[bileşik adlarda] tüm, bütün" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰólos ὅλος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (*sol-) "tam, bütün, eksiksiz, sağlam, kusursuz" biçiminden evrilmiştir.

holding

İngilizce holding company "başka şirketlerin hisselerini tutan şirket" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to hold "tutmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen haldan fiilinden alıntıdır.

holigan

İngilizce hooligan "her çeşit serseri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Houlihan "tipik bir İrlandalı soyadı" özel adından türetilmiştir.

holistik

İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

holmiyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
holmiyum: Atomal ağırlığı 163.5 olan bir maden.

Köken

Yeni Latince holmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Per Teodor Cleve, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Stockholm "İsveç'te bir kent" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İsveççe holm "ada, tepe" sözcüğünden türetilmiştir. İsveççe sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen holmr sözcüğünden alıntıdır.


29.09.2017
hologram

İngilizce hologram "üç boyutlu görüntü kayıt sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1947 Dennis Gabor, Macar-İng. fizikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "bütün" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "kayıt, yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.

holokost

İngilizce holocaust "büyük felaket, özellikle Nazi Almanyasında uygulanan Yahudi soykırımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰolókaustos ὁλόκαυστος z "eski Yunan geleneğinde tamamen yakılarak tanrılara kurban edilen hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, bütün" ve Eski Yunanca kaustós καυστός z "yanmış, yakılmış" sözcüklerinin bileşiğidir.

hom(o)+

Fransızca ve İngilizce homo+ "[bileşik adlarda] bir, beraber, aynı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰomós ὁμός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *somH-ó-s (*som-ó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sem- kökünden türetilmiştir.

home

İngilizce home "ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hām "ev, yurt, köy, yerleşme yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *haim-az biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱói̯-mo-s biçiminden evrilmiştir.

hominid

İngilizce hominid "insan benzeri yaratık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Yeni Latince hominidae "zoolojide insanın mensup olduğu familya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince homo, homin- "insan" sözcüğünden türetilmiştir.