holigan

hokkabaz

Arapça ḥukka(t) "hokka" ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hokus pokus

İngilizce hocus pocus "sihirbazlık sözü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1624 İng.) İngilizce deyim Latince hoc est corpus "kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz" deyiminden alıntıdır.

hol

İngilizce hall "büyük kapalı mekân, salon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hallō "büyük kapalı mekân, salon, oylum" biçiminden türetilmiştir.

hol(o)+

Fransızca ve İngilizce holo+ "[bileşik adlarda] tüm, bütün" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰólos ὅλος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (*sol-) "tam, bütün, eksiksiz, sağlam, kusursuz" biçiminden evrilmiştir.

holding

İngilizce holding company "başka şirketlerin hisselerini tutan şirket" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to hold "tutmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen haldan fiilinden alıntıdır.

holigan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"serserilik yapan futbol taraftarı" [ Milliyet - gazete, 1990]
UEFA, İngiliz takımlarının önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılabilmeleri için holiganizme karşı garanti vermelerini istedi.

Köken

İngilizce hooligan "her çeşit serseri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Houlihan "tipik bir İrlandalı soyadı" özel adından türetilmiştir.

Ek açıklama

1890 dolayında serserilik işlerine karışan Houlihan adlı gerçek veya hayali İrlandalı aileden.

Benzer sözcükler

holiganizm


12.08.2017
holistik

İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

holmiyum

Yeni Latince holmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Per Teodor Cleve, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Stockholm "İsveç'te bir kent" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İsveççe holm "ada, tepe" sözcüğünden türetilmiştir. İsveççe sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen holmr sözcüğünden alıntıdır.

hologram

İngilizce hologram "üç boyutlu görüntü kayıt sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1947 Dennis Gabor, Macar-İng. fizikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "bütün" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "kayıt, yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.

holokost

İngilizce holocaust "büyük felaket, özellikle Nazi Almanyasında uygulanan Yahudi soykırımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰolókaustos ὁλόκαυστος z "eski Yunan geleneğinde tamamen yakılarak tanrılara kurban edilen hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, bütün" ve Eski Yunanca kaustós καυστός z "yanmış, yakılmış" sözcüklerinin bileşiğidir.

hom(o)+

Fransızca ve İngilizce homo+ "[bileşik adlarda] bir, beraber, aynı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰomós ὁμός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *somH-ó-s (*som-ó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sem- kökünden türetilmiştir.