hodbin

hizip

Ar ḥizb حِزْب z [#ḥzb fiˁl ] parti, zümre, bir dava için toplanan insanlar (Kaynak: Jeffery sf. 108)

hizmet

Ar χidma(t) خدمة z [#χdm fiˁla(t) msd.] kulluk etme Ar χadama خدم zhizmet etti

hobi

İng hobby keyif veya oyun için yapılan iş İng hobby-horse oyuncak at, çocuk oyuncağı

hoca

Fa χʷāca/χoce خواجه zsaygın kimse, efendi, rabb ≈ Hwar χwācīk a.a. (Kaynak: Benzing I.3)OFa χwadāy a.a.

hod

Fa χod خود zkendi (≈ Ave hʷa-to kendinin Ave hʷa- kendi ) HAvr *swé a.a.

hodbin

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
anda kim zenlik kumaşı key geçe / yoχsa χoḏbīnliği almazlar hīçe [orada kadınlık kumaşı kıymetlidir, yoksa bencilliğe kimse değer vermezdi] [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
biŋ dürli nāza ve χodbīnliğe meşġūl bir ay gibi kız ayağın ovar

Fa χod bīn خودبين z«kendine bakan», bencil § Fa χod kendi Fa bīn gören, bakan

 hod, bedbin


23.09.2017
hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)

hodserane

Fa χod-sarāne خودسرانه zbaşına buyrukça § Fa χod kendi Fa sar baş

hohla|mak

onom hoh ağzı yuvarlaklaştırarak nefes verme sesi +lA-

hokey

İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu EFr hoquet ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu EFr hoc çengel Ger

hokka

Ar ḥuḳḳa(t) حقّة zağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe Aram *ḥuḳḳā oyulmuş şey, oyma Aram #ḥḳḳ חקק zoyma, kazıma