hoşnut

hoş

Farsça ve Orta Farsça χʷoş veya χoş خوش z "güzel, sevimli, memnun edici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χoşnūd "memnun" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

hoşaf

Farsça χʷoşāb خوشآب z "«tatlı su», şerbet, komposto" sözcüğünden alıntıdır.

hoşamedi

Farsça χʷoş āmadī "hoş geldiniz" deyiminden alıntıdır.

hoşbeş

Farsça χōş bāşad خوش باشد z "«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü" deyiminden evrilmiştir.

hoşmerim

Farsça χʷoş-maram خوش مرم z "kaymakla yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷoş خوش z "tatlı" ve Farsça maram veya malham مرم z "kaymak" sözcüklerinin bileşiğidir.

hoşnut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
χoşnūd ḳıldı anı

Köken

Farsça ve Orta Farsça χoşnūd خشنود z "memnun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hu-χşnūta veya hu-şnūta sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. 113) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "iyi, güzel" ve Avesta (Zend) dilinde χşnav- "yetmek, doymak, yetinmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (Kaynak: Bart 557-559)

Daha fazla bilgi için ö+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça χʷoş/χoş "hoş" sıfatıyla etimolojik ilişkisi dolaylıdır.

Benzer sözcükler

hoşnudî, hoşnutluk

Bu maddeye gönderenler

hoş (hoşaf, hoşamedi, hoşbeş, hoşmerim, mayhoş, nahoş, sarhoş)


02.02.2018
hoşt

"köpek kovma ünlemi" ünlemdir.

hot zot

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hotoz

Farsça ḳotās "kuyruğundan sorguç yapılan Tibet öküzü, yak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hovarda

Farsça χʷār-dād خوارداد z "yemek veren" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

hovercraft

İngilizce hovercraft "hava yastığı üzerinde seyreden araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959, İng.) İngilizce sözcük İngilizce hover "havada asılı durmak" ve İngilizce craft "araç" sözcüklerinin bileşiğidir.