hoşnut

hoş

Fa/OFa χʷoş/χoş خوش zgüzel, sevimli, memnun edici <<? Fa/OFa χoşnūd memnun

hoşaf

Fa χʷoşāb خوشآب z«tatlı su», şerbet, komposto

hoşamedi

Fa χʷoş āmadī hoş geldiniz

hoşbeş

<< Fa χōş bāşad خوش باشد z«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü

hoşmerim

Fa χʷoş-maram خوش مرم zkaymakla yapılan bir tatlı § Fa χʷoş خوش ztatlı Fa maram/malham مرم zkaymak

hoşnut

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
χoşnūd ḳıldı anı

Fa/OFa χoşnūd خشنود zmemnun ≈ Ave hu-χşnūta/hu-şnūta a.a. (Kaynak: Horn sf. 113)§ Ave hu iyi, güzel Ave χşnav- yetmek, doymak, yetinmek (Kaynak: Bart 557-559)

 ö+

Not: Fa χʷoş/χoş "hoş" sıfatıyla etimolojik ilişkisi dolaylıdır.

Benzer sözcükler: hoşnudî, hoşnutluk

Bu maddeye gönderenler: hoş (hoşaf, hoşamedi, hoşbeş, hoşmerim, mayhoş, nahoş, sarhoş)


02.02.2018
hoşt

ünl köpek kovma ünlemi

hot zot

?

hotoz

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak

hovarda

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren

hovercraft

İng hovercraft hava yastığı üzerinde seyreden araç (İlk kullanım: 1959, İng.) § İng hover havada asılı durmak İng craft araç