hoşmerim

hostes

İng hostess [fem.] konuk ağırlayan (kadın), ev sahibesi

hoş

Fa/OFa χʷoş/χoş خوش zgüzel, sevimli, memnun edici <<? Fa/OFa χoşnūd memnun

hoşaf

Fa χʷoşāb خوشآب z«tatlı su», şerbet, komposto

hoşamedi

Fa χʷoş āmadī hoş geldiniz

hoşbeş

<< Fa χōş bāşad خوش باشد z«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü

hoşmerim

[ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
tūr [Fa.]: Dul avrat ve maˁşūḳ ve palūde ve kaymak ve χoşmerem didükleri yimekdür ki kaymakla bişürürler [ Mehmed Kâmil, Melceü't-Tabbahīn, 1844]
χoşmerim [eritme peynir yemeği, şekerli veya şekersiz]

Fa χʷoş-maram خوش مرم zkaymakla yapılan bir tatlı § Fa χʷoş خوش ztatlı Fa maram/malham مرم zkaymak

 hoş, merhem

Not: Eren sf. 181 ve Tz sf. 2.329 sözcüğün kökenini meçhul olarak gösterirler.


12.07.2021
hoşnut

Fa/OFa χoşnūd خشنود zmemnun ≈ Ave hu-χşnūta/hu-şnūta a.a. (Kaynak: Horn sf. 113)§ Ave hu iyi, güzel Ave χşnav- yetmek, doymak, yetinmek (Kaynak: Bart 557-559)

hoşt

ünl köpek kovma ünlemi

hot zot

?

hotoz

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak

hovarda

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren