hoş

hortla|mak

onom χort horlama sesi, aniden çıkma sesi +lA-

hortum

Ar χurtūm خُرْتُوم z [#χrṭm] hayvan burnu, özellikle gergedan ve fil burnu (≈ Ar χaṭm خَتم z [#χṭm] hayvan burnu, kuş gagası ) Aram ḥūrṭamā חורטמא z [#ḥṭm] burun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası ≈ İbr ḥarṭūm חרטום z [#ḥṭm] burun

host

İng host 1. konuk ağırlayan, evsahibi, 2. network üzerinde hizmet veren bilgisayar << Lat hospes, hospit- konuk ağırlayan << HAvr *gʰósti-poti-s HAvr *gʰósti-s yabancı, konuk

hostel

İng hostel konukevi, özellikle gençler için ucuz konukevi EFr hostel konukevi << OLat hospitale konukevi, seyyah ve hastaların barınması için yapılan hayrat, zaviye

hostes

İng hostess [fem.] konuk ağırlayan (kadın), ev sahibesi

hoş

[ Kutadgu Bilig, 1069]
tapuġ birle χoş boldı kulluk atı [kulluk adı hizmet ile hoş oldu] [ Codex Cumanicus, 1303]
libenter - Tr: χos congul bila [hoş gönül ile] hoşlanmak [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
söz işittiler χoşlandılar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χoş geldüŋ sefā geldüŋ, χoş tutmak, χoş geçinmek, eyü χoş emmā, χoş kokulu YTü: hoşgörü [ Cumhuriyet - gazete, 1956]
Bakışlarını ürkek ürkek biraz hoşgörü dilenircesine Doğana çevirmişti.

Fa/OFa χʷoş/χoş خوش zgüzel, sevimli, memnun edici <<? Fa/OFa χoşnūd memnun

 hoşnut

Benzer sözcükler: helalü hoş, hoş görmek, hoşça, hoşça kalmak, hoşgörü, hoşlanmak, hoşlaşmak, hoşluk, hoşsohbet, hoşuna gitmek

Bu maddeye gönderenler: hoşaf, hoşamedi, hoşbeş, hoşmerim, mayhoş, nahoş, sarhoş


02.02.2018
hoşaf

Fa χʷoşāb خوشآب z«tatlı su», şerbet, komposto

hoşamedi

Fa χʷoş āmadī hoş geldiniz

hoşbeş

<< Fa χōş bāşad خوش باشد z«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü

hoşmerim

Fa χʷoş-maram خوش مرم zkaymakla yapılan bir tatlı § Fa χʷoş خوش ztatlı Fa maram/malham مرم zkaymak

hoşnut

Fa/OFa χoşnūd خشنود zmemnun ≈ Ave hu-χşnūta/hu-şnūta a.a. (Kaynak: Horn sf. 113)§ Ave hu iyi, güzel Ave χşnav- yetmek, doymak, yetinmek (Kaynak: Bart 557-559)