hister(o)+

hisse

Ar ḥiṣṣa(t) حصّة z [#ḥṣṣ fiˁla(t) mr.] 1. pay, 2. ibret, öğüt Ar ḥaṣṣa حصّ zpayına düştü

hissikablelvuku

§ Ar ḥiss حسّ zduygu, duyma Ar ḳabla قبل zönce Ar al-wuḳūˁ الوقوع zolay, olma

hist(o)+

Fr/İng histo+ [bileşik adlarda] doku EYun ʰistós ἱστός z(ayakta) duran, kıvamlı, mukavim EYun ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak << HAvr *s(t)í-steh₂- (*s(t)í-stā-) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a.

histamin

Fr/İng histamine vücutta dokuların direncini sağlayan bir madde (İlk kullanım: 1913 İng.) EYun ʰistós doku

hister(o)+

Fr hystéro+ İng hystero+ [bileşik adlarda] rahim EYun ʰystéra ὑστέρα zrahim << HAvr *ud-téro- karın

Not: Aynı kökten Lat uterus (rahim), venter (karın).

Bu maddeye gönderenler: histerektomi, isteri, uterus, vantrikül (vantrilok)


09.03.2013
histerektomi

Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi § EYun ʰystéra ὑστερα zrahim EYun ektémnō εκτέμνω, εκτομ- zkesip çıkarmak (EYun ek+ témnō, tom- τέμνω, τομ- zkesmek )

histogram

İng histogram istatistikte çubuk diyagram (İlk kullanım: 1891 Karl Pearson, İng. matematikçi.) § EYun histós ἱστός zayakta duran, direk EYun grámma γράμμα zçizim, yazım

histoloji

Fr histologie dokubilim

historisizm

İng historicism tarihi üsluplara öykünen sanat (özellikle mimari) anlayışı İng historic tarihsel +ism° Lat historia tarih +ic° EYun ʰistoríē ἱστορίη zeski zamana ilişkin anlatı, destan, tarih EYun ʰístōr ἱστωρ ztanık, bilge, öykücü

hiş

ünl kovma veya çağırma veya birinin dikkatini çekme ünlemi

hit

İng hit 1. vuruş, vurma, 2. parlak başarı, sükse, popüler müzikte başarılı parça İng to hit vurmak