hisar

hipotez

Fransızca hypothèse "varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypothésis ὑποθέσις z "«alta koyma», temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" sözcüklerinin bileşiğidir.

hippi

İngilizce hippie veya hippy "modaya uyan kimse, 1960'larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1965 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda, gözde" sözcüğünden türetilmiştir.

hipster

İngilizce hipster "modaya uyan genç, 2000'lerde ortaya çıkan bir akıma uygun giyinen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "moda" ve İngilizce youngster "genç" sözcüklerinin bileşiğidir.

hirfet

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfa(t) حرفة z "meslek, sanat, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

his

Arapça ḥss kökünden gelen ḥiss حِسّ z "duyma, duygu, duyu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

hisar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
begig konşu kılma ya yaḏġun ögüz / ḥiṣārḳa yakın turma [beye ya da taşkın nehre komşu olma, hisara yakın durma]

Köken

Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥiṣār حصار z "çevrili yer, korugan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حَصَرَ z "kuşattı, duvarla çevirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.


20.02.2020
hispanik

İngilizce Hispanic "İspanyol veya Latin Amerika asıllı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince Hispania "İspanya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

hisse

Arapça ḥṣṣ kökünden gelen ḥiṣṣa(t) حصّة z "1. pay, 2. ibret, öğüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣṣa حصّ z "payına düştü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hissikablelvuku

Arapça ḥiss حسّ z "duygu, duyma" ve Arapça ḳabla قبل z "önce" ve Arapça al-wuḳūˁ الوقوع z "olay, olma" sözcüklerinin bileşiğidir.

hist(o)+

Fransızca ve İngilizce histo+ "[bileşik adlarda] doku" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰistós ἱστός z "(ayakta) duran, kıvamlı, mukavim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *s(t)í-steh₂- (*s(t)í-stā-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) kökünden türetilmiştir.

histamin

Fransızca ve İngilizce histamine "vücutta dokuların direncini sağlayan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 İng.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰistós "doku" sözcüğünden türetilmiştir.