his

hipotermi

Fr hypothermie İng hypothermia normalden düşük vücut sıcaklığı

hipotez

Fr hypothèse varsayım EYun ʰypothésis ὑποθέσις z«alta koyma», temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım § EYun ʰypó ὑπό zalt EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak +sis

hippi

İng hippie/hippy modaya uyan kimse, 1960'larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse (İlk kullanım: 1965 ABD.) İng hip son moda, gözde

hipster

İng hipster modaya uyan genç, 2000'lerde ortaya çıkan bir akıma uygun giyinen kimse § İng hip moda İng youngster genç

hirfet

Ar ḥirfa(t) حرفة z [#ḥrf fiˁla(t) msd.] meslek, sanat, lonca mensubiyeti Ar ḥarafa حرف zsanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti

his

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
anuŋ penc ḥissi [beş duyusu] var / her nenüŋse leẕẕetini ol duyar

Ar ḥiss حِسّ z [#ḥss fiˁl msd.] duyma, duygu, duyu Ar ḥassa حَسَّ zduydu

Not: Karş. Ar ḥasīs "hışırtı, fısıltı". Arapça fiilin nihai anlamı "hışırtıya benzer bir sesi duymak" olmalıdır.

Benzer sözcükler: hislenmek, hisli, hissedilmek, hissen, hissetmek, hissettirmek, hissi, hissiyat, hissizlik

Bu maddeye gönderenler: hassa2, hassas, hissikablelvuku, ihsas, mütehassis


03.09.2015
hisar

Ar ḥiṣār حصار z [#ḥṣr fiˁāl msd.] çevrili yer, korugan Ar ḥaṣara حَصَرَ zkuşattı, duvarla çevirdi

hispanik

İng Hispanic İspanyol veya Latin Amerika asıllı Lat Hispania İspanya +ic°

hisse

Ar ḥiṣṣa(t) حصّة z [#ḥṣṣ fiˁla(t) mr.] 1. pay, 2. ibret, öğüt Ar ḥaṣṣa حصّ zpayına düştü

hissikablelvuku

§ Ar ḥiss حسّ zduygu, duyma Ar ḳabla قبل zönce Ar al-wuḳūˁ الوقوع zolay, olma

hist(o)+

Fr/İng histo+ [bileşik adlarda] doku EYun ʰistós ἱστός z(ayakta) duran, kıvamlı, mukavim EYun ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak << HAvr *s(t)í-steh₂- (*s(t)í-stā-) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a.