hipster

hipotalamus

Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1893 W. His, Alm. tabip.) Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipotenüs

Fransızca hypoténuse "dik üçgende dik açının karşısındaki kenar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoteínousa ὑποτείνουσα z "«alt gergi», dik üçgende dik açının karşısındaki kenar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypoteínō ὑποτείνω z "altına germek" fiilinden +ousa ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipotermi

Fransızca hypothermie veya İngilizce hypothermia "normalden düşük vücut sıcaklığı" sözcüğünden alıntıdır.

hipotez

Fransızca hypothèse "varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypothésis ὑποθέσις z "«alta koyma», temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" sözcüklerinin bileşiğidir.

hippi

İngilizce hippie veya hippy "modaya uyan kimse, 1960'larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1965 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda, gözde" sözcüğünden türetilmiştir.

hipster
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2010]
Günümüzde emo’lar ve hipster’lar gibi giyim kuşamlarıyla öne çıkan gençlik kültürleri olsa da

Köken

İngilizce hipster "modaya uyan genç, 2000'lerde ortaya çıkan bir akıma uygun giyinen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "moda" ve İngilizce youngster "genç" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hippi maddesine bakınız.


18.11.2014
hirfet

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfa(t) حرفة z "meslek, sanat, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

his

Arapça ḥss kökünden gelen ḥiss حِسّ z "duyma, duygu, duyu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

hisar

Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥiṣār حصار z "çevrili yer, korugan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حَصَرَ z "kuşattı, duvarla çevirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

hispanik

İngilizce Hispanic "İspanyol veya Latin Amerika asıllı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince Hispania "İspanya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

hisse

Arapça ḥṣṣ kökünden gelen ḥiṣṣa(t) حصّة z "1. pay, 2. ibret, öğüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣṣa حصّ z "payına düştü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.