hippi

hipopotam

Fr hippopotame su aygırı EYun ʰippopótamos ἱπποπόταμος z«nehir atı», a.a. § EYun ʰíppos ἱππος zat EYun potamós ποταμός znehir

hipotalamus

YLat hypothalamus beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ (İlk kullanım: 1893 W. His, Alm. tabip.) § EYun hypo+ alt, altında EYun thálamos θάλαμος zhücre, odacık, evin iç odası

hipotenüs

Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar EYun ʰypoteínousa ὑποτείνουσα z«alt gergi», a.a. EYun ʰypoteínō ὑποτείνω zaltına germek +ousa § EYun ʰypó ὑπό zalt EYun teínō, ton- τείνω, τον- zgermek

hipotermi

Fr hypothermie İng hypothermia normalden düşük vücut sıcaklığı

hipotez

Fr hypothèse varsayım EYun ʰypothésis ὑποθέσις z«alta koyma», temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım § EYun ʰypó ὑπό zalt EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak +sis

hippi

[ Milliyet - gazete, 1967]
'Elma' adlı mağazada Beatles ve 'Hippie'ler gibi giyinmek isteyenler her şeyi bulabilecekler.l

İng hippie/hippy modaya uyan kimse, 1960'larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse (İlk kullanım: 1965 ABD.) İng hip son moda, gözde

Bu maddeye gönderenler: hip-hop, hipster


20.03.2015
hipster

İng hipster modaya uyan genç, 2000'lerde ortaya çıkan bir akıma uygun giyinen kimse § İng hip moda İng youngster genç

hirfet

Ar ḥirfa(t) حرفة z [#ḥrf fiˁla(t) msd.] meslek, sanat, lonca mensubiyeti Ar ḥarafa حرف zsanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti

his

Ar ḥiss حِسّ z [#ḥss fiˁl msd.] duyma, duygu, duyu Ar ḥassa حَسَّ zduydu

hisar

Ar ḥiṣār حصار z [#ḥṣr fiˁāl msd.] çevrili yer, korugan Ar ḥaṣara حَصَرَ zkuşattı, duvarla çevirdi

hispanik

İng Hispanic İspanyol veya Latin Amerika asıllı Lat Hispania İspanya +ic°