hipokaust

hipoalerjenik

İngilizce hypoallergenic "az alerji doğuran" sözcüğünden alıntıdır.

hipodermik

Fransızca hypodérmique "deri altı" sözcüğünden alıntıdır.

hipodrom

Fransızca hippodrome "at yarışı yapılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "koşu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipofiz

Fransızca hypophyse "beynin altında bulunan yumru şeklinde hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca phýsis φύσις z "kabartı, yumru" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipoglisemi

Fransızca hypoglycémie "kan şekeri düşüklüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "eksik, düşük" ve Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipokaust
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1999]
böylece sıcak gazın döşeme altından dolaşarak odaları ısıtması sağlanırdı. 'Hipokaust Sistemi' de denilen bu sistem Roma İmparatorluğu'nun

Köken

İngilizce hypocaust veya Almanca Hypokaust "antik mimaride yer altından ısıtma sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypókauston ὑπόκαυστον, z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca kaíō, kau- καίω z "yakmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂w- (*kāw-) biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için hip(o)+1, kostik maddelerine bakınız.


22.12.2014
hipokondri

Fransızca hypochondrie "hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον z "göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca χóndros χόνδρος z "kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipopotam

Fransızca hippopotame "su aygırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰippopótamos ἱπποπόταμος z "«nehir atı», su aygırı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca potamós ποταμός z "nehir" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipotalamus

Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1893 W. His, Alm. tabip.) Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipotenüs

Fransızca hypoténuse "dik üçgende dik açının karşısındaki kenar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoteínousa ὑποτείνουσα z "«alt gergi», dik üçgende dik açının karşısındaki kenar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypoteínō ὑποτείνω z "altına germek" fiilinden +ousa ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipotermi

Fransızca hypothermie veya İngilizce hypothermia "normalden düşük vücut sıcaklığı" sözcüğünden alıntıdır.