hipodermik

hipermetrop

Fransızca hypermétrope "«yüksek göz numarası», bir göz bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca ops, opt- οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertansiyon

Fransızca hypertension "yüksek kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca hyper+ "çok, aşırı" ve Fransızca tension "gerilim, kan basıncı" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertrofi

Fransızca hypertrophie "aşırı büyüme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypertrophía ὑπερτροφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰyper ὕπερ z "çok, aşırı" ve Eski Yunanca tréphō, troph- τρέφω, τροφ- z "yetişmek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipnotize

Fransızca hypnotiser "psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen hypnotise fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Dr. James Braid, İng. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰýpnos ὕπνοσ z "uyku" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sup-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

hipoalerjenik

İngilizce hypoallergenic "az alerji doğuran" sözcüğünden alıntıdır.

hipodermik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
profesör Frugoni, hipodermik enjeksiyonlar ile nihayet bu baygınlığı izale edebilmiştir.

Köken

Fransızca hypodérmique "deri altı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hip(o)+1, derma(to)+ maddelerine bakınız.


05.10.2017
hipodrom

Fransızca hippodrome "at yarışı yapılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "koşu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipofiz

Fransızca hypophyse "beynin altında bulunan yumru şeklinde hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca phýsis φύσις z "kabartı, yumru" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipoglisemi

Fransızca hypoglycémie "kan şekeri düşüklüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "eksik, düşük" ve Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipokaust

İngilizce hypocaust veya Almanca Hypokaust "antik mimaride yer altından ısıtma sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypókauston ὑπόκαυστον, z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca kaíō, kau- καίω z "yakmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂w- (*kāw-) biçiminden evrilmiştir.

hipokondri

Fransızca hypochondrie "hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον z "göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca χóndros χόνδρος z "kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu" sözcüklerinin bileşiğidir.