hipertrofi

hiper+

Fransızca ve İngilizce hyper+ "[bileşik adlarda] üstün, aşırı, çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "üstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

hiperaktif

İngilizce hyperactive "aşırı hareketli (kişi veya çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hyper+ "çok, aşırı" ve İngilizce active sözcüklerinin bileşiğidir.

hiperbol

Fransızca hyperbole "geometride bir tür konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyperbolḗ ὑπερβολή z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰyperbállō ὑπερβάλλω z "yukarı atmak, havaya atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden türetilmiştir.

hipermetrop

Fransızca hypermétrope "«yüksek göz numarası», bir göz bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca ops, opt- οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertansiyon

Fransızca hypertension "yüksek kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca hyper+ "çok, aşırı" ve Fransızca tension "gerilim, kan basıncı" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertrofi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1956]
Dumura uğrayan kısımların yanında bazı adele telleri genişleyip hacmi artar: Hakiki Hipertrofi

Köken

Fransızca hypertrophie "aşırı büyüme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypertrophía ὑπερτροφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰyper ὕπερ z "çok, aşırı" ve Eski Yunanca tréphō, troph- τρέφω, τροφ- z "yetişmek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hiper+, atrofi maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hipertrofiye, hipertrofizm


07.12.2015
hipnotize

Fransızca hypnotiser "psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen hypnotise fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Dr. James Braid, İng. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰýpnos ὕπνοσ z "uyku" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sup-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

hipoalerjenik

İngilizce hypoallergenic "az alerji doğuran" sözcüğünden alıntıdır.

hipodermik

Fransızca hypodérmique "deri altı" sözcüğünden alıntıdır.

hipodrom

Fransızca hippodrome "at yarışı yapılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "koşu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipofiz

Fransızca hypophyse "beynin altında bulunan yumru şeklinde hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypó ὑπό z "alt" ve Eski Yunanca phýsis φύσις z "kabartı, yumru" sözcüklerinin bileşiğidir.