hiperaktif

hinterland

Almanca Hinterland "geri alan" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca hinter "geri, arka" ve Almanca Land "ülke, alan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hip(o)+1

Fransızca ve İngilizce hypo+ "[bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir.

hip(o)+2

Fransızca ve İngilizce hippo+ "[bileşik adlarda] at" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁éḱwos (*éḱwos) biçiminden evrilmiştir.

hip-hop

İngilizce hip-hop "1980'lerde New York'un zenci semtlerinde doğan bir gençlik akımı ve buna özgü müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda" ve İngilizce hop "sıçrama, hoplama" sözcüklerinin bileşiğidir.

hiper+

Fransızca ve İngilizce hyper+ "[bileşik adlarda] üstün, aşırı, çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "üstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

hiperaktif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1995]
Yaramaz mı, hiperaktif mi?

Köken

İngilizce hyperactive "aşırı hareketli (kişi veya çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hyper+ "çok, aşırı" ve İngilizce active sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hiper+, aktif maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hiperaktivite


07.12.2015
hiperbol

Fransızca hyperbole "geometride bir tür konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyperbolḗ ὑπερβολή z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰyperbállō ὑπερβάλλω z "yukarı atmak, havaya atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden türetilmiştir.

hipermetrop

Fransızca hypermétrope "«yüksek göz numarası», bir göz bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca ops, opt- οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertansiyon

Fransızca hypertension "yüksek kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca hyper+ "çok, aşırı" ve Fransızca tension "gerilim, kan basıncı" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipertrofi

Fransızca hypertrophie "aşırı büyüme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypertrophía ὑπερτροφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰyper ὕπερ z "çok, aşırı" ve Eski Yunanca tréphō, troph- τρέφω, τροφ- z "yetişmek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

hipnotize

Fransızca hypnotiser "psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen hypnotise fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Dr. James Braid, İng. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰýpnos ὕπνοσ z "uyku" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sup-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.