hip(o) 1

hin2

Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, bir şeyin tam zamanı" sözcüğünden alıntıdır.

hindi

Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hint'e ait, Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

hindiba

Arapça hndb kökünden gelen hindubāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.

Hint

Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça hindu- "Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- सिन्धु z "deniz, nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.

hinterland

Almanca Hinterland "geri alan" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca hinter "geri, arka" ve Almanca Land "ülke, alan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hip(o)+1

Fransızca ve İngilizce hypo+ "[bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir.

hip(o)+2

Fransızca ve İngilizce hippo+ "[bileşik adlarda] at" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁éḱwos (*éḱwos) biçiminden evrilmiştir.

hip-hop

İngilizce hip-hop "1980'lerde New York'un zenci semtlerinde doğan bir gençlik akımı ve buna özgü müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda" ve İngilizce hop "sıçrama, hoplama" sözcüklerinin bileşiğidir.

hiper+

Fransızca ve İngilizce hyper+ "[bileşik adlarda] üstün, aşırı, çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "üstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

hiperaktif

İngilizce hyperactive "aşırı hareketli (kişi veya çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hyper+ "çok, aşırı" ve İngilizce active sözcüklerinin bileşiğidir.

hiperbol

Fransızca hyperbole "geometride bir tür konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyperbolḗ ὑπερβολή z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰyperbállō ὑπερβάλλω z "yukarı atmak, havaya atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden türetilmiştir.