hinterland

hin1

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hin2

Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, bir şeyin tam zamanı" sözcüğünden alıntıdır.

hindi

Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hint'e ait, Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

hindiba

Arapça hndb kökünden gelen hindubāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.

Hint

Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça hindu- "Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- सिन्धु z "deniz, nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.

hinterland
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir limanı veya metropolü çevreleyen ve besleyen kırsal bölge" [ Kaynakça yok, 1894]
... hukuk-ı hakimiyetinin hinterland kaidesine tevfikan

Köken

Almanca Hinterland "geri alan" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca hinter "geri, arka" ve Almanca Land "ülke, alan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

19. yy'da Almanya'da akademik yaygınlık kazanan sözcük İngilizcede ilk kez 1888'de kaydedilmiştir. Türkçede 1890'lardan itibaren görülür.


30.07.2019
hip(o)+1

Fransızca ve İngilizce hypo+ "[bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir.

hip(o)+2

Fransızca ve İngilizce hippo+ "[bileşik adlarda] at" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁éḱwos (*éḱwos) biçiminden evrilmiştir.

hip-hop

İngilizce hip-hop "1980'lerde New York'un zenci semtlerinde doğan bir gençlik akımı ve buna özgü müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda" ve İngilizce hop "sıçrama, hoplama" sözcüklerinin bileşiğidir.

hiper+

Fransızca ve İngilizce hyper+ "[bileşik adlarda] üstün, aşırı, çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "üstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

hiperaktif

İngilizce hyperactive "aşırı hareketli (kişi veya çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hyper+ "çok, aşırı" ve İngilizce active sözcüklerinin bileşiğidir.