hindiba

himen

Fransızca hymen "kızlık zarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰymḗn ὑμήν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯ū-mn̥- "dikiş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯uh₁- (*si̯ū-) "dikiş dikmek" kökünden türetilmiştir.

himmet

Arapça hmm kökünden gelen himma(t) هِمّة z "ilgilenme, önem verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "kaygılandı, önemsedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

hin1

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hin2

Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, bir şeyin tam zamanı" sözcüğünden alıntıdır.

hindi

Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hint'e ait, Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

hindiba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
hindübāyı kökiyle çıkarub (...) kaynadalar

Köken

Arapça hndb kökünden gelen hindubāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Latince intubus/intybus ve Geç Latince intibium (aynı anlamda) biçimleri Yunancadan alıntıdır. endive, Almanca Endivien (aynı anlamda) biçimleri Latinceden alınmıştır. Yunanca sözcüğün nihai kökeninin eski Mısır dili olması ihtimali önerilmiştir.

Benzer sözcükler

karahindiba


04.03.2019
Hint

Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça hindu- "Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- सिन्धु z "deniz, nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.

hinterland

Almanca Hinterland "geri alan" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca hinter "geri, arka" ve Almanca Land "ülke, alan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hip(o)+1

Fransızca ve İngilizce hypo+ "[bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir.

hip(o)+2

Fransızca ve İngilizce hippo+ "[bileşik adlarda] at" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁éḱwos (*éḱwos) biçiminden evrilmiştir.

hip-hop

İngilizce hip-hop "1980'lerde New York'un zenci semtlerinde doğan bir gençlik akımı ve buna özgü müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hip "son moda" ve İngilizce hop "sıçrama, hoplama" sözcüklerinin bileşiğidir.