hin

hin1

?

hin2

Ar ḥīn حين z [#ḥyn] an, zaman, bir şeyin tam zamanı