hikâye

hidrolik

Fr hydraulique su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği Lat hydraula su pompası, tulumba +ic° ≈ EYun ʰydraulis ὑδραυλις zhidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti § EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu EYun aulós αυλός zboru

hidroloji

Fr hydrologie İng hydrologie akarsu ve deniz uzmanlığı

hidronim

İng hydronym coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun ónoma όνομα zad

higr(o)+

Fr/İng hygro+ [bileşik adlarda] nem EYun ʰygrós ὑγρός znemli << HAvr *ugʷ-ró-s HAvr *wegʷ- nem, ıslak olmak

hijyen

Fr hygiène sağlığa uygunluk EYun ʰygieinós ὑγιεινός zsağlığa yararlı EYun ʰygiḗs ὑγιής zsağ, sağlıklı

hikâye

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
diŋle imdi kim hıkāyet nitedür [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hıkāyet, hıkāye

Ar ḥikāya(t) حكاية z [#ḥky fiˁāla(t) msd.] anlatma, anlatı Ar ḥakā حكا zanlattı, hikâye etti, taklit etti

Benzer sözcükler: hayat hikâyesi, hikâyeci

Bu maddeye gönderenler: tahkiye


16.04.2015
hikmet

Ar ḥikma(t) حكمة z [#ḥkm fiˁla(t) mr.] ilim, bilgelik Aram ḥākməthā חׇכְמְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 463.)≈ İbr ḥakmāh חכמה za.a.

hilaf

Ar χilāf خلاف z [#χlf fiˁāl msd.] 1. karşı gelme, muhalif olma, 2. karşıtlık, muhalefet Ar χalafa خلف zbirinin ardından konuştu, muhalefet etti

hilafet

Ar χilāfa(t) خِلَافة z [#χlf fiˁāla(t) msd.] halifelik yapma Ar χalīfa(t) خليفة zhalife

hilal

Ar hilāl هلال z [#hll fiˁāl msd.] yeni ay, hilal (≈ İbr hālal הלל z [#hll] ışımak, parlamak ≈ Akad ellu a.a. )

hile

Ar ḥīla(t) حيلة z [#ḥwl fiˁla(t) mr.] 1. dönüş, döndürme, 2. çare, yöntem, tedbir Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü