hidroloji

hidrofobi

Fransızca hydrophobie "«su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hydrophobia sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóbos φόβος z "korku" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrofor

Fransızca hydrophore "1. su kaynağı, 2. bir tür pompa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrografi

Fransızca hydrographie "su haritacılığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὑδωρ z "su" ve Eski Yunanca graphía γραφία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrojen

Fransızca hydrogène "suyun analiziyle elde edilen bir gaz, hidrojen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca genḗs γενής z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrolik

Fransızca hydraulique "su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince hydraula "su pompası, tulumba" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰydraulis ὑδραυλις z "hidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca aulós αυλός z "boru" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidroloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
hidroloji: Subilim.

Köken

Fransızca hydrologie veya İngilizce hydrologie "akarsu ve deniz uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hidr(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hidrolog, hidrolojik


06.11.2013
hidronim

İngilizce hydronym "coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca ónoma όνομα z "ad" sözcüklerinin bileşiğidir.

higr(o)+

Fransızca ve İngilizce hygro+ "[bileşik adlarda] nem" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰygrós ὑγρός z "nemli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ugʷ-ró-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegʷ- "nem, ıslak olmak" kökünden türetilmiştir.

hijyen

Fransızca hygiène "sağlığa uygunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰygieinós ὑγιεινός z "sağlığa yararlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰygiḗs ὑγιής z "sağ, sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir.

hikâye

Arapça ḥky kökünden gelen ḥikāya(t) حكاية z "anlatma, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakā حكا z "anlattı, hikâye etti, taklit etti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hikmet

Arapça ḥkm kökünden gelen ḥikma(t) حكمة z "ilim, bilgelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥākməthā חׇכְמְתָא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 463.) Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḥakmāh חכמה z sözcüğü ile eş kökenlidir.