hidrolik

hidrofil

Fransızca hydrophile "su emen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrofobi

Fransızca hydrophobie "«su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hydrophobia sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóbos φόβος z "korku" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrofor

Fransızca hydrophore "1. su kaynağı, 2. bir tür pompa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrografi

Fransızca hydrographie "su haritacılığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὑδωρ z "su" ve Eski Yunanca graphía γραφία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrojen

Fransızca hydrogène "suyun analiziyle elde edilen bir gaz, hidrojen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca genḗs γενής z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrolik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kemal Beydilli, Mühendishane, 1816]
[ Donanma Cemiyeti, Donanma (dergi), 1915]
hidrolik sisteminin fevâid-i mahsusası vardır

Köken

Fransızca hydraulique "su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince hydraula "su pompası, tulumba" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰydraulis ὑδραυλις z "hidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca aulós αυλός z "boru" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hidr(o)+ maddesine bakınız.


25.01.2018
hidroloji

Fransızca hydrologie veya İngilizce hydrologie "akarsu ve deniz uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

hidronim

İngilizce hydronym "coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca ónoma όνομα z "ad" sözcüklerinin bileşiğidir.

higr(o)+

Fransızca ve İngilizce hygro+ "[bileşik adlarda] nem" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰygrós ὑγρός z "nemli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ugʷ-ró-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegʷ- "nem, ıslak olmak" kökünden türetilmiştir.

hijyen

Fransızca hygiène "sağlığa uygunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰygieinós ὑγιεινός z "sağlığa yararlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰygiḗs ὑγιής z "sağ, sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir.

hikâye

Arapça ḥky kökünden gelen ḥikāya(t) حكاية z "anlatma, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakā حكا z "anlattı, hikâye etti, taklit etti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.