hidrojen

hidra

YLat hydra polip EYun ʰýdra ὕδρα zmitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu

hidrofil

Fr hydrophile su emen § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phílos φίλος zseven

hidrofobi

Fr hydrophobie «su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı << OLat hydrophobia a.a. (İlk kullanım: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóbos φόβος zkorku

hidrofor

Fr hydrophore 1. su kaynağı, 2. bir tür pompa § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóros φόρος ztaşıyan

hidrografi

Fr hydrographie su haritacılığı § EYun ʰydōr ὑδωρ zsu EYun graphía γραφία zyazım

hidrojen

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Hydrogène [Fr.]: idrojen, müvelledül mā [MA <1900]
sonraları balonların içini idrojen denilen gazla doldurmağa başladılar

Fr hydrogène suyun analiziyle elde edilen bir gaz, hidrojen (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun genḗs γενής zdoğuran

 hidr(o)+, +jen

Not: Bir dönem Yeni Osmanlıca müvelledül "su-doğuran" deyimi kullanılmıştır.


13.01.2018
hidrolik

Fr hydraulique su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği Lat hydraula su pompası, tulumba +ic° ≈ EYun ʰydraulis ὑδραυλις zhidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti § EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu EYun aulós αυλός zboru

hidroloji

Fr hydrologie İng hydrologie akarsu ve deniz uzmanlığı

hidronim

İng hydronym coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun ónoma όνομα zad

higr(o)+

Fr/İng hygro+ [bileşik adlarda] nem EYun ʰygrós ὑγρός znemli << HAvr *ugʷ-ró-s HAvr *wegʷ- nem, ıslak olmak

hijyen

Fr hygiène sağlığa uygunluk EYun ʰygieinós ὑγιεινός zsağlığa yararlı EYun ʰygiḗs ὑγιής zsağ, sağlıklı