hidemat

hicret

Ar hicra(t) هجرة z [#hcr fiˁla(t) msd.] göçme, göç Ar hacara هجر zgöçtü

hicri

Ar hicrī هجرى z [nsb.] hicrete ait Ar hicra(t) [#hcr]

hiç

Fa/OFa hīç/hēç هيچ zherhangi bir, hiç bir

hidayet

Ar hidāya(t) هداية z [#hdy fiˁāla(t) msd.] doğru yolu izleme, doğru yol, İslam Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

hiddet

Ar ḥidda(t) حِدّة z [#ḥdd fiˁla(t) msd.] keskinlik, öfke Ar ḥadda حَدَّ zbiledi

hidemat

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
χıdemāt

Ar χidamāt خدمات z [#χdm çoğ.] hizmetler Ar χidma(t) خدمة z [t.] hizmet +āt

 hizmet

Not: Farsçadan aktarılan telaffuz kuralında ünsüze bitişen /d/ sesi /z/ye dönüştüğü için, sözcüğün tekili /hızmet/, çoğulu /hıdemat/ şeklinde söylenir.

Benzer sözcükler: hidemat-ı vataniye


20.08.2015
hidr(o)+

Fr/İng hydro+ [bileşik adlarda] 1. su, 2. kimyada hidrojen EYun ʰýdōr, ʰydr- ὕδωρ, ὑδρ- zsu << HAvr *wódr̥ a.a. HAvr *wed- sulu, ıslak

hidra

YLat hydra polip EYun ʰýdra ὕδρα zmitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu

hidrofil

Fr hydrophile su emen § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phílos φίλος zseven

hidrofobi

Fr hydrophobie «su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı << OLat hydrophobia a.a. (İlk kullanım: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóbos φόβος zkorku

hidrofor

Fr hydrophore 1. su kaynağı, 2. bir tür pompa § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóros φόρος ztaşıyan