hicret

hibrit

Fr hybride İng hybrid melez Lat hybrida a.a., özellikle yaban domuzu ile evcil domuz melezi ≈ Lat iber/imbrum katır

hicap

Ar ḥicāb حجاب z [#ḥcb fiˁāl msd.] 1. perde, kadın örtüsü, 2. utanma Ar ḥacaba حجب zsakladı, gizledi, örttü

hicaz

öz ḥicāz حجاز zArabistan'da bir ülke

hiciv

Ar hacw هجو z [#hcw faˁl msd.] yergi, alay, aşağılayıcı şiir Ar hacā هَجَا zalay etti, biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu, satirize etti

hicran

Ar hicrān هجران z [#hcr fiˁlān msd.] 1. bir yerden göçme, ayrılma, uzaklaşma, 2. ayrılık Ar hacara هجر zbir yerden ayrıldı, göçtü

hicret

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mekkedin hicret kılıp Medinege barmasdın éki yıl burun [önce] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
yidi yüz on yidi yıl olmış-ıdı / hicrete kim bu gül açmış-ıdı

Ar hicra(t) هجرة z [#hcr fiˁla(t) msd.] göçme, göç Ar hacara هجر zgöçtü

Bu maddeye gönderenler: hicran, hicri, muhaceret (muhacir), tehcir


20.02.2020
hicri

Ar hicrī هجرى z [nsb.] hicrete ait Ar hicra(t) [#hcr]

hiç

Fa/OFa hīç/hēç هيچ zherhangi bir, hiç bir

hidayet

Ar hidāya(t) هداية z [#hdy fiˁāla(t) msd.] doğru yolu izleme, doğru yol, İslam Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

hiddet

Ar ḥidda(t) حِدّة z [#ḥdd fiˁla(t) msd.] keskinlik, öfke Ar ḥadda حَدَّ zbiledi

hidemat

Ar χidamāt خدمات z [#χdm çoğ.] hizmetler Ar χidma(t) خدمة z [t.] hizmet +āt