hezar

heyet

Ar hayˀa(t) هَيىٔة z [#hyA faˁla(t) mr.] biçim, bileşim, organizma, organizasyon Ar hāˀa هاء zderdi, derledi

heyhat

Ar hayhāt هيهات zgitti!, yazık! (ünlem)

heykel

Ar haykal هيكل z [#hykl q.] büyük yapı, abide, anıt, tapınak İbr/Aram hēkāl הכל zsaray, tapınak Akad ēkallu saray Sumer e-gal büyük ev

heykeltıraş

§ Ar haykal هيكل zanıt Fa tarāş تراش zyontan

heyula

Ar hayūlāˀ هيولاء z [#hyl] şekilsiz madde, Aristocu felsefede materia EYun ʰýlē ὕλη z1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia

hezar

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol gökde daχı biŋ biŋ hezār / secdeye düşmiş yatur ṣaf ṣaf bular [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Öginde didi iy hezārān şabāş [içinden dedi, ey binlerce selam]

Fa hazār هزار zbin ≈ Ave hazaŋra- a.a. (≈ Sans sahásra सहस्र za.a. )

Not: Erm hazar հազար,Kürd hazar "bin" Farsçadan alıntıdır. • HAvr *gheslo- biçiminden türetme tartışması için bkz. Pokorny sf. 446 ve özellikle Mayrhofer 719-721. Watkins sf. 30 bu etimolojiyi kuşkulu bulur.

Benzer sözcükler: hezaran, hezarpa, hezarpare

Bu maddeye gönderenler: hezarfen


24.04.2015
hezaren

Ar χayzurān خيزران zçit ve hasır yapımında kullanılan bir tür kamış, rattan ≈ Aram χāṣīr חציר zbataklık kamışı, pırasa

hezarfen

§ Fa hazār هزار zbin Ar fann فنّ zbeceri, hüner, teknik

hezeyan

Ar haḏayān هذيان z [#hḏy faˁalān msd.] sayıklama, boş ve anlamsız konuşma Ar haḏā هذا zsayıkladı

hezimet

Ar hazīma(t) هزيمة z [#hzm faˁīlā(t) sf. fem.] bozgun, yenilgi Ar hazama هَزَمَ zbozguna uğrattı

hıçkır|mak

<< OTü ınçḳır- hıçkırmak onom +kIr-