heyhat

heybe

Arapça ḥḳb kökünden gelen ḥaḳība(t) حقيبة z "çanta, yol torbası, dağar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳaba حقب z "sıkıldı, boğuldu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

heybet

Arapça hyb kökünden gelen hayba(t) هيبة z "korkma, korkunçluk, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāba هاب z "korktu, huşu ve saygı duydu" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

heyecan

Arapça hyc kökünden gelen hayacān هيجان z "öfke ve telaşa kapılma, kızışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāca هاج z "toz kaldırdı, öfke veya telaşı kızıştı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

heyelan

Arapça hyl kökünden gelen haylān هَيْلان z "kum döküntüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāla هَالَ z "kum döküldü, yığıldı" fiilinin faˁlān vezninde masdarıdır.

heyet

Arapça hyA kökünden gelen hayˀa(t) هَيىٔة z "biçim, bileşim, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derdi, derledi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

heyhat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Köken

Arapça hayhāt هيهات z "gitti!, yazık! (ünlem)" sözcüğünden alıntıdır.


02.09.2017
heykel

Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل z "büyük yapı, abide, anıt, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל z "saray, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu "saray" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal "büyük ev" sözcüğünden alıntıdır.

heykeltıraş

Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir.

heyula

Arapça hyl kökünden gelen hayūlāˀ هيولاء z "şekilsiz madde, Aristocu felsefede materia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia" sözcüğünden alıntıdır.

hezar

Farsça hazār هزار z "bin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sahásra सहस्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hezaren

Arapça χayzurān خيزران z "çit ve hasır yapımında kullanılan bir tür kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χāṣīr חציר z "bataklık kamışı, pırasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.