heval

heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep

heterojen

Fr hétérogène farklı cinsten

heteroseksüel

Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı Lat sexus cinsiyet +al°

heva

Ar hawā هوَى z [#hwy] heves, arzu Ar hawā هَوَا zarzuladı, heves etti

heval

"PKK yandaşı" [ Ekşi Sözlük, 2002]
yolda yürürken o isimdeki arkadaşınıza 'heval bugün ne yapalım' derseniz, bir ihtimal o gününüz gözaltında geçebilir, hatta geçmiştir...

Kürd heval arkadaş, yoldaş ≈ OFa hamāl a.a. OFa ham beraber

 hem

Not: +al unsurunun kaynağı anlaşılamadı. /m/ > /v/ evrimi Kurmancide tipiktir. Karş. Silêvan "Süleyman".


21.02.2018
hevenk

Fa āvang آونگ zasılı şey, asma, salkım Fa āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز zasılı olma, sarkma

heves

Ar hawas هوس z [#hws faˁal msd.] 1. gelip geçici ruh hali, fantezi, cinnet, 2. boş şeylerle oyalanma Ar hawisa şaşırdı, delirdi

hey

ünl uyarı ünlemi, nara sesi

heyamola

<< TTü eyyām ola yolun açık olsun (gemici deyimi)

heybe

Ar ḥaḳība(t) حقيبة z [#ḥḳb faˁīlā(t) sf. fem.] çanta, yol torbası, dağar Ar ḥaḳaba حقب zsıkıldı, boğuldu