heva

hesap

Ar ḥisāb حساب z [#ḥsb fiˁāl msd.] aritmetik Ar ḥasaba حسب zhesapladı, saydı ≈ Aram ḥāşəb חָשַׁב zsayma, sanma, tasarlama

heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep

heterojen

Fr hétérogène farklı cinsten

heteroseksüel

Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı Lat sexus cinsiyet +al°

heva

[ Kutadgu Bilig, 1069]
katıġlan havāḳa bulun bolmaġıl / havā nafs ikigün bu dīn oġrısı [gayret et, hevesin esiri olma, heves ve nefs ikisi de din hırsızıdır] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hevā هوا: (...) meyl, muhabbet, arzu, heves. Propensio, appetitus, concupiscentia, amor, libido, vanitas.

Ar hawā هوَى z [#hwy] heves, arzu Ar hawā هَوَا zarzuladı, heves etti

Benzer sözcükler: heva ve heves


16.09.2017
heval

Kürd heval arkadaş, yoldaş ≈ OFa hamāl a.a. OFa ham beraber

hevenk

Fa āvang آونگ zasılı şey, asma, salkım Fa āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز zasılı olma, sarkma

heves

Ar hawas هوس z [#hws faˁal msd.] 1. gelip geçici ruh hali, fantezi, cinnet, 2. boş şeylerle oyalanma Ar hawisa şaşırdı, delirdi

hey

ünl uyarı ünlemi, nara sesi

heyamola

<< TTü eyyām ola yolun açık olsun (gemici deyimi)