heterodoks

herru ya merru

§ Kürd herro git Kürd merro gitme

hertz

Fr/İng/Alm hertz fizikte frekans birimi (İlk kullanım: 1930 International Electrical Congress.) öz Heinrich R. Hertz Alman fizikçi (1857-1894)

herze

Fa harze هرزه zmünasebetsiz söz Fa harz هرز zmünasebetsiz, beyhude, faydasız +a

hesap

Ar ḥisāb حساب z [#ḥsb fiˁāl msd.] aritmetik Ar ḥasaba حسب zhesapladı, saydı ≈ Aram ḥāşəb חָשַׁב zsayma, sanma, tasarlama

heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

[ Cumhuriyet - gazete, 1965]
Müslümanlığın ortadoks ve Sünni yönünü değil, heterodoks ve alevi yönünü kolluyordu.

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep

Benzer sözcükler: heterodoksi


22.08.2014
heterojen

Fr hétérogène farklı cinsten

heteroseksüel

Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı Lat sexus cinsiyet +al°

heva

Ar hawā هوَى z [#hwy] heves, arzu Ar hawā هَوَا zarzuladı, heves etti

heval

Kürd heval arkadaş, yoldaş ≈ OFa hamāl a.a. OFa ham beraber

hevenk

Fa āvang آونگ zasılı şey, asma, salkım Fa āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز zasılı olma, sarkma