hesap

herpes

Fr herpès ciltte çıkan uçuk EYun ʰérpḗs ἑρπής z«sürüngen», zona hastalığı, ciltte çıkan ağrılı leke EYun ʰérpō ἑρπω zsürünmek << HAvr *serp- a.a.

herpetoloji

Fr herpétologie İng herpetology sürüngen bilimi EYun ʰérpeton ἕρπετον zyerde sürünen şey, sürüngen EYun ʰérpō ἕρπω zsürünmek

herru ya merru

§ Kürd herro git Kürd merro gitme

hertz

Fr/İng/Alm hertz fizikte frekans birimi (İlk kullanım: 1930 International Electrical Congress.) öz Heinrich R. Hertz Alman fizikçi (1857-1894)

herze

Fa harze هرزه zmünasebetsiz söz Fa harz هرز zmünasebetsiz, beyhude, faydasız +a

hesap

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
soŋı ḥisāb eger bolsa malıŋ ḥalāl [sonunda hesap (sorulur) malın helal de olsa] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yıl ḥisābda üç yüz altmış gün-durur

Ar ḥisāb حساب z [#ḥsb fiˁāl msd.] aritmetik Ar ḥasaba حسب zhesapladı, saydı ≈ Aram ḥāşəb חָשַׁב zsayma, sanma, tasarlama

Not: Sad ile yazılan Ar ḥaṣbā حصباء "çakıl taşı" (≈ Aram ḥəṣab "taş kırmak") fiiliyle eş kökenlidir. Karş. Lat calculus "çakıl taşı" > calculare "hesaplamak". Erken kültürlerde çakıl taşı dizileri yardımıyla hesaplama yöntemi yaygındı.

Benzer sözcükler: hesabiyat, hesapçı, hesaplamak, hesaplaşmak, hesaplı, hesapsız


13.12.2015
heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep

heterojen

Fr hétérogène farklı cinsten

heteroseksüel

Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı Lat sexus cinsiyet +al°

heva

Ar hawā هوَى z [#hwy] heves, arzu Ar hawā هَوَا zarzuladı, heves etti