herze

heroik

İng heroic kahramanca EYun ʰērōikós ἡρωϊκός za.a. EYun ʰērōs ἑρος zkahraman

herpes

Fr herpès ciltte çıkan uçuk EYun ʰérpḗs ἑρπής z«sürüngen», zona hastalığı, ciltte çıkan ağrılı leke EYun ʰérpō ἑρπω zsürünmek << HAvr *serp- a.a.

herpetoloji

Fr herpétologie İng herpetology sürüngen bilimi EYun ʰérpeton ἕρπετον zyerde sürünen şey, sürüngen EYun ʰérpō ἕρπω zsürünmek

herru ya merru

§ Kürd herro git Kürd merro gitme

hertz

Fr/İng/Alm hertz fizikte frekans birimi (İlk kullanım: 1930 International Electrical Congress.) öz Heinrich R. Hertz Alman fizikçi (1857-1894)

herze

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ḳarğa ol deŋlü figān eyleridi / çağıruban herzeler söyleridi [ Danişmend-Name, 1360]
Behmen lāˁin, Melik Dānişmend'e herze ve hedeyān söyledi.

Fa harze هرزه zmünasebetsiz söz Fa harz هرز zmünasebetsiz, beyhude, faydasız +a

Benzer sözcükler: herzevekil


14.11.2019
hesap

Ar ḥisāb حساب z [#ḥsb fiˁāl msd.] aritmetik Ar ḥasaba حسب zhesapladı, saydı ≈ Aram ḥāşəb חָשַׁב zsayma, sanma, tasarlama

heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep

heterojen

Fr hétérogène farklı cinsten

heteroseksüel

Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı Lat sexus cinsiyet +al°