herru ya merru

hermetik

Fr hérmetique İng hermetic 1. gizli ilimlere ilişkin, batıni, 2. sıkıca kapalı, hava veya su geçirmez EYun ʰermetikós ἑρμετικός zHermes'çi, batıni öz Hermes Trismegistos Mısır'da Yeni-Platoncu batıni felsefe ekolünün kurucusu sayılan efsanevi kişilik +ic°

herni

Fr hernie fıtık Lat hernia a.a. << HAvr *ǵʰer-n-i̯o- HAvr *ǵʰer-¹ bağırsak

heroik

İng heroic kahramanca EYun ʰērōikós ἡρωϊκός za.a. EYun ʰērōs ἑρος zkahraman

herpes

Fr herpès ciltte çıkan uçuk EYun ʰérpḗs ἑρπής z«sürüngen», zona hastalığı, ciltte çıkan ağrılı leke EYun ʰérpō ἑρπω zsürünmek << HAvr *serp- a.a.

herpetoloji

Fr herpétologie İng herpetology sürüngen bilimi EYun ʰérpeton ἕρπετον zyerde sürünen şey, sürüngen EYun ʰérpō ἕρπω zsürünmek

herru ya merru

""öyle veya böyle, bir karar ver"" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Artık (ya herrü ya merrü) diyeceğim!

§ Kürd herro git Kürd merro gitme

 ya1


22.08.2014
hertz

Fr/İng/Alm hertz fizikte frekans birimi (İlk kullanım: 1930 International Electrical Congress.) öz Heinrich R. Hertz Alman fizikçi (1857-1894)

herze

Fa harze هرزه zmünasebetsiz söz Fa harz هرز zmünasebetsiz, beyhude, faydasız +a

hesap

Ar ḥisāb حساب z [#ḥsb fiˁāl msd.] aritmetik Ar ḥasaba حسب zhesapladı, saydı ≈ Aram ḥāşəb חָשַׁב zsayma, sanma, tasarlama

heter(o)+

Fr hétéro+ İng hetero+ [bileşik adlarda] başka, ayrı, farklı, diğer EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı

heterodoks

Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş § EYun ʰéteros ἑτερος zbaşka, ayrı EYun dóksa δόξα zgörüş, doktrin, mezhep