hermeneutik

hermeneutik

[ Cumhuriyet - gazete, 1982]
Yorumsamacı (hermeneutik)

İng hermeneutics Alm Hermeneutik tefsir ilmi, metin yorumlama (teorisi ve yöntemi) EYun ʰermeneutikē ἑρµηνευτική zçeviri ve yorum işleri EYun ʰermeneúō ἑρμηνεύω ztercüme etmek, yorumlamak +ik°

Not: Öteden beri Kutsal Kitap tefsiri anlamında iken, modern dönemde Heidegger, H.-G. Gadamer ve Paul Ricoeur gibi filozoflar tarafından felsefi araştırma konusu yapıldı.


26.09.2017
hermetik

Fr hérmetique İng hermetic 1. gizli ilimlere ilişkin, batıni, 2. sıkıca kapalı, hava veya su geçirmez EYun ʰermetikós ἑρμετικός zHermes'çi, batıni öz Hermes Trismegistos Mısır'da Yeni-Platoncu batıni felsefe ekolünün kurucusu sayılan efsanevi kişilik +ic°