her

hengâme

Fa hangāme هنگامه ztoplantı, kalabalık, kargaşa Fa hangām +a << EFa *han-gāma- bir araya gelmek, buluşmak EFa/Ave ham+ gam- gelmek

hentbol

İng handball el topu § İng hand el İng ball top

henüz

Fa hanōz/ahanōz هنوز zşimdi, hālā << OFa ahanōz

hep

≈ OTü ham/hem tüm, tümü, daima Fa/OFa ham هم za.a.

hepatit

Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu EYun ʰêpar, ʰēpat- ἧπαρ, ἥπατ- zkaraciğer +itis << HAvr *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) a.a.

her

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Yaˁḳūb yalavaç oğlanları her ékisi bir anadın tuğmış erdi [bir anadan doğmuş idi]. [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
her bir kişinüŋ (...) her birimüzüŋ (...) her gün (...) her ḥālde birbirinüzden ayrılmaŋ (...) her kim yüzmek bilmeye (...) her ne dirsem

Fa har هر ztüm, bütün, her ≈ Ave haurva- a.a.

Benzer sözcükler: her bir, her halde, her ne ise, herıld

Bu maddeye gönderenler: beher, hercai, herkes (bikes, nekes)


18.08.2017
herbal

İng herbal (şifalı) otlara dair Lat herbalis a.a. Lat herba ot +al°

herbisit

Fr/İng herbicide ot kıran § Lat herba ot Lat +cidus kıran, öldüren

hercai

Fa harcāyī هر جايى zher yere ait, her yerde açan (çiçek), oynak, sebatsız § Fa har هر zher Fa cāy جاى zyer

hercümerç

Ar harc ū marc هرج و مرج zkargaşa, kaos

herek

Yun χarákion χαράκιον z [küç.] fidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ zkazık +ion EYun χarássō χαράσσω zkazmak, kazımak