hepatit

hendese

Arapça hnds kökünden gelen handasa(t) هندسة z "geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça handāçag "ölçü, ölçme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça handāχtan, handāç- "ölçmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

hengâme

Farsça hangāme هنگامه z "toplantı, kalabalık, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hangām sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *han-gāma- "bir araya gelmek, buluşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde gam- "gelmek" fiilinden ham+ önekiyle türetilmiştir.

hentbol

İngilizce handball "el topu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hand "el" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir.

henüz

Farsça hanōz veya ahanōz هنوز z "şimdi, hālā" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça ahanōz sözcüğünden evrilmiştir.

hep

Orta Türkçe ham veya hem "tüm, tümü, daima" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen ham هم z sözcüğünden alıntıdır.

hepatit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1962]
Hepatit (karaciğer iltihabı); Miyokardit (kalp adelesi iltihabı) gibi en çok hastalığın kötü sonuçlarıdır.

Köken

Fransızca hépatite "karaciğer enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰêpar, ʰēpat- ἧπαρ, ἥπατ- z "karaciğer" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için ciğer maddesine bakınız.


26.09.2017
her

Farsça har هر z "tüm, bütün, her" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen haurva- sözcüğü ile eş kökenlidir.

herbal

İngilizce herbal "(şifalı) otlara dair" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen herbalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince herba "ot" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

herbisit

Fransızca ve İngilizce herbicide "ot kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince herba "ot" ve Latince +cidus "kıran, öldüren" sözcüklerinin bileşiğidir.

hercai

Farsça harcāyī هر جايى z "her yere ait, her yerde açan (çiçek), oynak, sebatsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça har هر z "her" ve Farsça cāy جاى z "yer" sözcüklerinin bileşiğidir.

hercümerç

Arapça harc ū marc هرج و مرج z "kargaşa, kaos" deyiminden alıntıdır.